Sapulču, tikšanās, izglītības un SEmināru  telpa
Vieta prezentāciju, semināru, konferenču rīkošanai.

Birojnīca - lietišķiem pasākumiem radošā atmosfērā
Konferencēmprezentācijām, semināriemapmācībām



Noskaidrojiet vai telpas ir pieejamas jūsu

 izvēletājā datumā un cik tās izmaksās.


*







*

*


Norezervēt telpu  tālr.:  67288407, e-pasts: birojnica.info@gmail.com

0

 .